top of page

بازگشایی مدرسه

با شروع به بازگشایی آهسته مدارس پس از حضور در آموزش از راه دور، می‌خواهیم اطلاعاتی را در مورد مقررات و سیاست‌هایی که اجرا خواهیم کرد در اختیار شما قرار دهیم. LAUSD از دستورالعمل های CDC، UCLA و بیمارستان دانشگاه جان هاپکینز برای COVID-19 پیروی می کند. لطفا برای اطلاعات بیشتر روی زیر کلیک کنید 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page