top of page

تست CAASPP

برای دسترسی به ویدیوهای مربوط به همه چیز، از دانلود مرورگر تست ایمن بر روی رایانه شخصی تا نحوه انجام آزمایش از راه دور از خانه، روی پیوند زیر کلیک کنید.

https://ca-toms-help.ets.org/spring-21-parents-guardians/

توجه داشته باشید:  اگر فرزند شما یک Chromebook شخصی یا MacBook دارای سیستم عامل Big Sur دارد، در حال حاضر نمی‌توانید مرورگر امن را دانلود کنید.  لطفاً برای هماهنگی برای قرض گرفتن یک دستگاه مدرسه برای آزمایش با خانم کوسوی تماس بگیرید.

bottom of page