top of page

פתיחת בית הספר מחדש

כאשר אנו מתחילים לאט לאט לפתוח מחדש בתי ספר לאחר שהיינו בלמידה מרחוק, אנו רוצים לספק לך מידע לגבי התקנות והמדיניות שאנו ניישם. LAUSD פועלת לפי הנחיות CDC, UCLA וג'ון הופקינס של בית החולים האוניברסיטאי ל-COVID-19. אנא לחץ על למטה למידע נוסף. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page