top of page

קפטריה

Café LA מפעיל את תוכנית ארוחת הבוקר הגדולה ביותר לבית הספר ואת תוכנית הצהריים הלאומית השנייה בגודלה בארצות הברית.  אנו מגישים למעלה מ-680,000 ארוחות בכל יום, הכוללות ארוחת בוקר בריאה, צהריים וערב לאחר הלימודים.  המשימה שלנו היא "הזנת ילדים להשגת מצוינות" ו-Café LA משיג זאת באמצעות תוכניות הארוחות השונות שלנו המספקות רכיבים מזינים בריאים ואנרגיה כדי לתמוך בצמיחה האקדמית והפיזית של ילדים.  למעלה מ-84% מהתלמידים שלנו זכאים לארוחות חינם או במחיר מוזל ואנו ממלאים תפקיד חיוני במתן תמיכה תזונתית לסטודנטים, שרבים ממקור ההזנה העיקרי שלהם הוא מקפה LA. לחץ על הכפתור למטה כדי להציג את  תפריט קפיטריה.

bottom of page