top of page

הרשמה

דרישות

דרוש תיעוד לילד מעבר, גן – תלמידי כיתה ה'

על מנת לקבל חבילת הרשמה כל המסמכים חייבים להיות מקוריים.  צוות המשרד יכין עותקים ויחזיר לך את המסמכים המקוריים שלך.

1) הוכחת מגורים - חשבון גז או חשמל שוטף, הסכם שכירות, הצהרת משכנתא, ארנונה.

 

2) תעודת לידה מקורית או תעודת טבילה המציגה את שם הילד וההורה

 

3) הורים/אפוטרופוסים חייבים להציג זיהוי מתאים התואם את מסמך הלידה של הילד.  זה כולל רישיון נהיגה של קליפורניה, מזהה קליפורניה, תעודה מזהה שהונפקה בארה"ב או רישיון נהיגה.  לא יתקבלו תעודות זיהוי זרות

 

4) חיסונים

  • DTP – 5 מנות

  • פוליו – 4 מנות

  • הפטיטיס B - 3 מנות

  • MMR – 2 מנות

  • וריצלה - 2 מנות

 

5) מסמך IEP חינוך מיוחד (אם רלוונטי)

 

6) נדרשת הערכה של בריאות הפה

bottom of page