top of page

תקני ליבה משותפים

סטנדרטים חינוכיים מתארים מה התלמידים צריכים לדעת ולהיות מסוגלים לעשות בכל מקצוע בכל כיתה. בקליפורניה, מועצת החינוך של המדינה מחליטה על הסטנדרטים עבור כל התלמידים, מגן הילדים ועד התיכון.

מאז 2010, מספר מדינות ברחבי המדינה אימצו את אותם סטנדרטים לאנגלית ומתמטיקה. תקנים אלו נקראים Common Core State Standards (CCSS). קיום אותם סטנדרטים עוזר לכל התלמידים לקבל חינוך טוב, גם אם הם מחליפים בית ספר או עוברים למדינה אחרת. מורים, הורים ומומחי חינוך עיצבו את התקנים כדי להכין את התלמידים להצלחה במכללה ובמקום העבודה.

מחלקת החינוך של קליפורניה עוזרת לבתי ספר לוודא שכל התלמידים עומדים בסטנדרטים. להלן תמצא מידע על התקנים והפעילויות הקשורות ל-CCSS המתקיימות בקליפורניה.

bottom of page