top of page
KYDS-logo1-320x202.png

KYDS: מעבר לסניף בל ו-Keep Youth Doing Something Inc., מספקים תוכנית חינם לאחר הלימודים בקמפוס. התכנית מציעה נשנוש יומי, עזרה בשיעורי בית ומגוון פעילויות העשרה, המתחילות מיד לאחר הלימודים ונמשכות עד השעה 18:00 בכל יום בו מתקיים בית הספר.

  לוח זמנים עדכני של התכנית ניתן למצוא במשרד הראשי של בית הספר.

bottom of page