top of page

مدیریت Chromebook

چگونه خود را به روز کنید  Chromebook

EPSON008.jpg
EPSON009.jpg

نحوه رفع مشکلات صدا

اگر در شنیدن معلم مشکل دارید  یا معلمی که صدای شما را می شنود، در اینجا مواردی وجود دارد که می توانید امتحان کنید.

1.  مطمئن شوید که صدا بلند شده است. با کلیک کردن روی نوار در گوشه سمت راست پایین Chromebook می‌توانید کنترل صدا را پیدا کنید.

IMG_0027.jpg

2.  بررسی کنید صدا روی مکان مناسب تنظیم شده باشد، چه از بلندگوهای Chromebook یا هدفون استفاده می‌کنید.

IMG_0028.jpg
IMG_0029.jpg

توجه داشته باشید:  مطمئن شوید که آیا هدفون شما میکروفون دارد یا خیر.  اگر میکروفون ندارند، میکروفون داخلی را انتخاب کنید.

bottom of page