top of page

پیمان مدرسه و والدین برای دستاورد

توافقنامه مدرسه و والدین برای موفقیت توافقی است که والدین، دانش آموزان و معلمان با هم ایجاد می کنند. توضیح می دهد که چگونه والدین و معلمان با هم کار می کنند تا مطمئن شوند که همه دانش آموزان ما به استانداردهای سطح کلاس رسیده یا از آنها فراتر می روند. لطفا برای خواندن یا دانلود روی نماد PDF زیر کلیک کنید  قرارداد مدرسه و والدین.

School Parent Compact.JPG

Please click the image to read the complete PDF.

bottom of page