top of page
image002.png

عقاب های سر به فلک کشیده

Soaring Eagles یک برنامه جامع میراث قبل و بعد از مدرسه است که بر غنی سازی زندگی کودکان و خانواده های آنها تمرکز دارد. Soaring Eagles به ارائه یک محیط فرهنگی پایدار فیزیکی، ذهنی و عاطفی که در آن هر کودک می تواند رشد کند افتخار می کند.

soaringeaglesccc.com

با شماره 818-389-2020 تماس بگیرید یا به info@soaringeaglesccc.com ایمیل بزنید

bottom of page