top of page

مشاور سایت مدرسه

شرح

طرح واحد برای پیشرفت دانش‌آموزان (SPSA) یک سند زنده و برنامه عملی برای کمک به رفع نیازهای تحصیلی همه دانش‌آموزان است. هر سال داده ها را بررسی می کنیم و تعیین می کنیم که چگونه از منابع خود برای بهبود پیشرفت دانش آموزان به بهترین شکل استفاده کنیم. این طرح توسط تمام مدارسی که بودجه عنوان 1 را از دولت فدرال دریافت می کنند مورد نیاز است و باید نحوه استفاده از بودجه را مشخص کند.

اگر مایل به مشارکت در این فرآیند هستید، لطفاً با جنیفر کوسوی، مشاور برنامه دسته‌بندی، با شماره (818) 342-6353 تماس بگیرید.

برای مشاهده SPSA 2018-2019 اینجا را کلیک کنید.

https://spsa.lausd.net/ArchivePlan/ArchivePlanDoc.aspx?Costcenter=1358901&SchoolYear=2018

bottom of page